Pracownia Badań nad Społeczną Historią Literatury

someImg

  • dr hab., prof. UWr.
  • Urszula Bonter
  • Z-ca Dyrektora ds. ogólnych
  • Kierownik Pracowni Badań nad Społeczną Historią Literatury

SKRÓCONY BIOGRAM

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Badań nad Społeczną Historią Literatury.

Zainteresowania badawcze: społeczna historia literatury niemieckiej; realizm mieszczański; życie literackie; historia książki i ruchu wydawniczego; literatura popularna, powieść i teoria powieści w epoce oświecenia.

ADRES

  • dr hab. prof. UWr. Urszula Bonter
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej
  • Pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

downArrows PDF Pełny Biogram

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr