Zakład Literatury Niemieckiej po 1945 roku

someImg

  • dr Agnieszka
  • Kodzis-Sofińska
  • Adiunkt w Zakładzie Literatury Niemiec po roku 1945

SKRÓCONY BIOGRAM

Agnieszka Kodzis-Sofińska, dr nauk humanistycznych, studia germanistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Monasterskim i Lipskim, niderlandystyczne – w Katedrze Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dysertacja pod tytułem „Melancholia w utworach Heinricha Bölla” pod kierunkiem prof. dra hab. Norberta Honszy.

Od 2005 roku adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania badawcze: literatura niemiecka po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Wolfganga Borcherta i Heinricha Bölla, związki literatury niemieckiej z psychologią i muzyką, rozwój dramatu niemieckiego po roku 1945, niemiecka literatura popularna na przełomie XX i XXI wieku.

ADRES

  • dr Agnieszka Kodzis-Sofińska
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej
  • Pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

downArrows PDF Pełny Biogram

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr