Pracownia Lingwistyki Mediów

someImg

OPIS

W tekstach drukowanych, cyfrowych oraz audiowizualnych obserwujemy wzmożoną komunikację, która odbywa się na wielu płaszczyznach medialnych. Język na styku z innymi systemami znaków, tzn. w połączeniu z obrazem, dźwiękiem, kolorem, typografią i nośnikami znaków tworzy nowe znaczenia i funkcje w przestrzeniach komunikacyjnych. Dynamika języka w tekstach i dyskursach medialnych wyzwala potrzebę intensywnych badań (również kontrastywnych), gromadzenia materiału badawczego i upowszechniania dokonań szerokiemu gronu odbiorców. Nadrzędnym celem pracowni jest badanie tekstów medialnych, opracowywanie metodologii oraz upowszechnianie wyników badań z zakresu niemieckiej i polskiej komunikacji multimodalnej.

Domeny naukowo-badawcze pracowni:

  • Formy, funkcje i społeczne uwarunkowania języka w mediach analogowych i cyfrowych,
  • multimodalność i multimedialność w komunikacji,
  • kontrastywna lingwistyka tekstu multimodalnego,
  • intertekstualność i interikoniczność,
  • argumentacja, perswazja i manipulacja w przekazach medialnych,
  • ewolucja rodzajów tekstów i form komunikacji.

W latach 2013-2015 Pracownia Lingwistyki Mediów realizuje we współpracy z innymi zakładami i pracowniami w Instytucie Filologii Germańskiej UWr projekt restrukturyzacyjny Wydziału Filologicznego UWr wsparty przez MNiSW: zewnętrzna strona projektu. Zespół restrukturyzacyjny zorganizował w ramach ww. projektu i we współpracy z Instytutem Germanistyki na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg międzynarodową konferencję (20.-21.09.2013) pt.: „Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum”. Konferencję wsparła finansowo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. Relacja i zdjęcia z konferencji na stronie (przycisk niżej).

Pracownia Lingwistyki Mediów rozpoczęła kolejny projekt naukowo-badawczy, który jest kontynuacją i rozwinięciem efektów osiągniętych podczas ww. pierwszego projektu restrukturyzacyjnego 2013-2015. Projekt ten, zwany dla rozróżnienia Restrukturyzacją Plus, skupia swoją uwagą na rozwoju profilu badawczego cyfrowej komunikacji interkulturowej poprzez analizę zachowań komunikacyjnych i argumentacyjnych wirtualnych grup dyskusyjnych w niemieckojęzycznych i polskich mediach cyfrowych, które skupiają się wokół określonych domen tematycznych, wytwarzają teksty multimodalne (wpisy na forach, sprawozdania, komentarze, recenzje, narracje wizualne w postaci memów) i konstruują pola wiedzy i poszerzają określone dyskursy polityczne, społeczne i gospodarcze.

Projekt uzyskał dofinansowanie MNiSW na lata 2016-2017 poprzez zwiększenie dotacji statutowej Wydziału Filologicznego UWr.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

altText

  • Konferencja
  • Sprache und Bild
  • Szczegóły
  • 20-21.09.2013

altText

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr