Pracownia Badań nad Społeczną Historią Literatury

someImg

OPIS

W obszarze badawczym Pracowni znajdują się następujące zagadnienia:

  • powstawanie literatury (m.in.: specyfika rynku literackiego i jej zmienność, sytuacja ekonomiczna pisarzy, struktury i konwencje komunikacji literackiej, zachowania i preferencje czytelnicze, intencjonalność autora, sterowanie rynkiem wydawniczym);
  • dystrybucja literatury (m.in.: dominujące formy dystrybucji literatury np. publikacja tekstów w prasie, interakcje pomiędzy autorem a wydawcą, dzieło a miejsce publikacji);
  • recepcja (m.in. obiegi literatury, krytyka literacka i jej kulisy, skandale i spory literackie, cenzura, horyzont oczekiwań czytelniczych, instrumentalizacja działa literackiego, tłumaczenia na inne języki);
  • szczególny obszar zainteresowań stanowi literatura popularna.

KIEROWNIK

altText

DOKTORANCI

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr