Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska

someImg

 • dr hab. Dariusz
 • Komorowski
 • Kierownik Pracowni Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii
 • Adiunkt w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska

SKRÓCONY BIOGRAM

Absolwent germanistyki ze specjalnością niderlandystyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • 2000 obrona pracy doktorskiej pod tytułem Bewegungsästhetik in den Romanen von Jürg Laederach.
 • Od 2001 roku adiunkt w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska pod kierownictwem prof. Marka Hałuba.
 • Od 2003 członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Od 2005 kierownik Pracowni Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii przy Instytucie Filologii Germańskiej UWr.
 • Od 2005 roku członek szwajcarskiego Towarzystwa Badań Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii (Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur).
 • Od 2012 kierownik studiów podyplomowych „Menedżer kultury we współpracy regionów” przy IFG.

Obszary badawcze:

Niemieckojęzyczna literatura Szwajcarii, szwajcarska tożsamość, regionalizm, publicystyka prasowa, felieton, stosunki polsko-szwajcarskie, badania interkulturowe i transfer kulturowy

Dydaktyka:

Zgodnie z aktualnymi danymi w USOSWeb

Wyróżnienia:

 • 2007 – wraz z zespołem Zakładu Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska „Sonderpreis des Kulturpreises Schlesien und des Landes Niedersachsen“
 • 2008 – nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2007

Stypendia:

 • 1996-1997 – stypendium rządu szwajcarskiego
 • 2006 – miesięczne stypendium Fundacji dla Kultury Pro Helvetia
 • 2009 – stypendium Fundacji Landis & Gyr w Zug/Szwajcaria
 • 2011-2012 – stypendium w ramach programu SCIEX-NMS

Publikacje (wybór):

 • Dariusz Komorowski: Ein Intellektueller im Narrenhabitus. Carl Albert Looslis Publizistik in der nationalen Identitätsdebatte der Schweiz um 1900. Königshausen & Neumann, Würzburg 2014.
 • Dariusz Komorowski: Bewegungsästhetik in den Romanen von Jürg Laederach. Königshausen & Neumann Verlag, Würzburg 2002.
 • Dariusz Komorowski (Hg.): Ausgewählte Quellen im Diskursfeld <Identitäten>. Die Schweiz. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.
 • Dariusz Komorowski (Hg.): Jenseits von Frisch und Dürrenmatt. Raumgestaltung in der gegenwärtigen Deutschschweizer Literatur. Königshausen & Neumann, Würzburg 2009.
 • Marek Hałub, Dariusz Komorowski, Ulrich Stadler (Hg.): Die Schweiz ist nicht die Schweiz. Studien zur kulturellen Identität einer Nation. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

ADRES

 • dr hab. Dariusz Komorowski
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej
 • Pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

downArrows PDF Pełny Biogram

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr