Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska

someImg

OPIS

Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska realizuje zadania wynikające z kulturoznawczego spektrum germanistyki. Wobec aktualnych wyzwań związanych z tożsamością zbiorową profil Zakładu określają kulturoznawcze teorie tożsamości i pamięci oraz założenia germanistyki interkulturowej. Główny zakres naszych zainteresowań wyznaczają europejskie, narodowe i regionalne mental maps ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznych procesów ich wzajemnych uwarunkowań oraz porównywania własnej i obcej tożsamości.

Nasz program badawczy i dydaktyczny obejmuje następujące obszary tematyczne: teoria kultury, germanistyka interkulturowa, kraje niemieckojęzyczne i ich kultura (narodowe i regionalne fenomeny kulturowe: tendencje rozwojowe, kontynuacje i dyskontynuacje), stosunki kulturowe Polski z Niemcami, Austrią i Szwajcarią, stereotypy, Śląsk jako europejska przestrzeń kulturowa, studia europeistyczne, zarządzanie dla kultury, kształcenie multiplikatorów dla potrzeb współpracy międzynarodowej.

KIEROWNIK

altText

WSPÓŁPRACOWNICY

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr