Pracownia Badań Nad Literaturą i Mediami

someImg

OPIS

Celem utworzenia Pracowni było instytucjonalne włączenie IFG UWr. w międzynarodową sieć projektów medioznawczych, które wraz z postępującą w wyniku przemian cywilizacyjnych (globalizacja, upowszechnienie się kultury masowej opartej na komunikacji wizualnej i audiowizualnej) medializacją świata systematycznie zyskują na znaczeniu, badając specyfikę estetyki komunikacji medialnej, która wpływa na funkcjonowanie literatury w świadomości społecznej. Zakorzenienie Pracowni w IFG UWr. umotywowane jest faktem, iż zasadnicza część uniwersyteckiego medioznawstwa w krajach niemieckojęzycznych wywodzi się z dyscyplin germanistycznych i, ogólniej, literaturoznawczych – w oparciu o przekonanie, że dwudziestowieczna literatura coraz silniej „dzieje się” w kontekstach medialnych, tworzonych przez audiowizualne massmedia, a ludzie pióra coraz częściej realizują się w pozaliterackich formach medialnych, wzbogacając jednocześnie własne piśmiennictwo o strategie narracyjne zapożyczone z mediów nie-literackich.

Obszary badawcze Pracowni obejmują m. in. następującą problematykę:

  • „interfejs” estetyczny między literaturą a innymi mediami (film, teatr, słuchowisko);
  • estetyka Nowych Mediów i ich interakcje z literaturą;
  • transformacje estetyczne w procesie translacji między różnymi formami komunikacji kulturowej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty literaturoznawcze/germanistyczne);
  • historia i typologia mediów w kontekście germanistycznym;
  • literatura elektroniczna (np. e-booki);
  • literatura w Sieci (formy literatury internetowej);
  • liberatura (formy interakcji między treścią książki a jej formą fizyczną); 8) wzajemne przenikanie się literatury i innych mediów (literatura w mediach, media w literaturze);
  • wzajemne inspiracje estetyczne literatury i mediów.

KIEROWNIK

altText

PRACOWNICY

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr