Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

someImg

  • dr Marta
  • Rogozińska
  • Kierownik Studiów Niestacjonarnych
  • Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

SKRÓCONY BIOGRAM

Pracownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek polskiej grupy projektowej międzynarodowego projektu badawczego GeWiss (Badanie porównawcze wypowiedzi naukowych. Język niemiecki w porównaniu z językami angielskim i polskim), realizowanego we współpracy z jednostkami akademickimi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2009-2013 (https://gewiss.uni-leipzig.de/). Autorka publikacji traktujących o komunikacji ustnej w kontekście akademickim i biznesowym, współautorka konwencji transkrypcyjnych typu GAT 2 zaadaptowanych do polskiego systemu językowego oraz specjalistka w zakresie transkrypcji i anotacji tekstów mówionych oraz zarządzania metadanymi w lingwistyce korpusowej. Korpus tekstów zebrany w ramach projektu GeWiss stanowił podstawę jej rozprawy doktorskiej pt. „Korekty i mechanizmy naprawcze w ustnej komunikacji naukowej u użytkowników L1 i L2”.

ADRES

  • dr Marta Rogozińska
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej
  • Pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

downArrows PDF Pełny Biogram

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr