Pracownia Skandynawistyki

someImg

  • dr Józef
  • Jarosz
  • Kierownik Pracowni Skandynawistyki
  • Adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego

SKRÓCONY BIOGRAM

Studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim (1987-1993), studia doktoranckie w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2002-2006), temat rozprawy: Duńskie i niemieckie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych; od 2006 asystent, od 2007 adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2012 kierownik Pracowni Skandynawistyki w IFG UWr.

Badania naukowe z zakresu teorii i praktyki przekładu, duńskiej i niemieckiej epigrafiki nagrobnej, lingwistyki tekstu i stylistyki, duńskiej i niemieckiej frazeologii, paremiologii i paremiografii, historii badań skandynawistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, stosunków naukowych i kulturalnych między Śląskiem i Skandynawią.

Stypendysta Programu TEMPUS (Aarhus 1992), Fundacji Roberta Boscha (Lipsk 1999), stypendia w ramach umowy o wymianie kulturalnej z Królestwem Danii (Kopenhaga 2005-2006, Helsingor 2007, Kopenhaga 2009, Kopenhaga 2012), Fundacji im. Viggo Brondala (2008), umów partnerskich (Bochum 2010, 2013, 2014), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Lipsk 2013) oraz Hermann-Niermann-Stiftung (Würzburg 2014/2015).

ADRES

  • dr Józef Jarosz
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej
  • Pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

downArrows PDF Pełny Biogram

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr