Pracownia Badań nad Literaturą i Kulturą Okresu Baroku

someImg

OPIS

Pracownia zajmuje się badaniami siedemnastowiecznej literatury i kultury niemieckojęzycznej. Autorytety naukowe trzech pokoleń stworzyły forum, na którym poruszano najważniejsze aktualne problemy metodologiczne i edytorskie. Jednocześnie nawiązywano do wieloletnich tradycji Instytutu Filologii Germańskiej. W latach 50tych opracowano obszerny program naukowy, który zakładał opracowanie literatury śląskiej w XVII wieku. Nieżyjący Prof. Marian Szyrocki we współpracy z berlińskim Prof. Hansem-Gertem Roloffem, Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego stworzył wiele edytorskich projektów o znaczeniu międzynarodowym. W tym kontekście badania Pracowni są kontynuacją szeroko zakrojonego programu, dotyczącego analizy starych druków. W opracowywanych projektach wyróżnić można kilka kręgów tematycznych. Uwzględniana jest zarówno refleksja teoretyczno-antropologiczna jak i analiza konkretnych tekstów. Dzięki publikacjom udostępniana jest wiedza na temat zbiorów starych druków i rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej.

KIEROWNIK

altText

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr