Zakład Glottodydaktyki

someImg

  • dr hab., prof. UWr.
  • Anna Małgorzewicz
  • Z-ca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych
  • Kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Pracowni Translatoryki
  • Kierownik Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

SKRÓCONY BIOGRAM

Ukończyła studia germanistyczne w 1994 r. (Uniwersytet Wrocławski, Humboldt-Universität zu Berlin), tytuł pracy magisterskiej: Die Praxis des suggestopädischen Unterrichts am Beispiel der Didactica-Schule in Berlin. W 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. Prozessorientierte Dolmetschdidaktik (Uniwersytet Wrocławski). W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Die Kompetenzen des Translators aus kognitiver und translationsdidaktischer Sicht.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od 1994 r. Inicjatorka i od 2003 r. kierownik Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego. Od 2008 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Translatoryki, od 2014 r. Zakładu Glottodydaktyki. Założycielka i redaktorka czasopisma Studia Translatorica oraz serii Krajobrazy Przekładu. Członek rad naukowych czasopism germanistycznych.

Autorka monografii, artykułów naukowych z zakresu translatoryki, translo- i glottodydaktyki, podręczników, skryptów oraz przekładów. Redaktorka tomów zbiorowych. Autorka programów dydaktycznych dla kształcenia translatorycznego. Organizatorka i współorganizatorka międzynarodowych konferencji translatorycznych.

Od 2013 r. wiceprzewodnicząca International Academy for Translation and Interpreting (IATI). Zainteresowania badawcze: translatoryka, translo- i glottodydaktyka, psycholingwistyka, językoznawstwo kognitywne.

ADRES

  • dr hab., prof. UWr. Anna Małgorzewicz
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej
  • Pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

downArrows PDF Pełny Biogram

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr