Ankieta ewaluacyjna

someImg

30

Podczas zbliżającej się sesji studenci będą mogli wypełnić ankietę ewaluacyjną dotyczącą zajęć i ich prowadzących, która jest anonimowa i zgodnie z Regulaminem studiów jest jednym z obowiązków Studenta. Wypełnienie ankiety nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu. Szczegóły dostępne są w załącznikach poniżej.

ZAŁĄCZNIKI

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr