Współpraca z interesariuszami

someImg

Intensywna współpraca IFG z interesariuszami zewnętrznymi ma miejsce w ramach różnych działań i odbywa się w różnych formach (specjalizacja biznesowa na studiach magisterskich, warsztaty, staże, wizyty studyjne) - szczegóły w załącznikach poniżej.

ZAŁĄCZNIKI

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr