Informacje o egzaminach, zaliczeniach modułów ZSJN oraz egzaminów z PZJN, st. lic. niestacjonarne

someImg

Aktualne

Moduł: Zintegrowane Sprawności Językowe I, rok I

Archiwalne

Gramatyka opisowa języka niemieckiego z elementami gramatyki konfrontatywnej, r. II, r. akad. 2015/16

moduł PZJN II lato, rok II

Poprawa części pisemnej egzaminu z modułu PZJN II lato pisanej u dr hab. Ewy Jarosz-Sienkiewicz odbędzie się 3.09.2016 o godzinie 10.00 w gab. 322.

moduł PZJN I lato, rok I,

moduł PZJN III lato, rok III,

EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRAKTYCZNEJ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO II ROK ST. LICENCJACKIE NIESTACJONARNE, r. akad. 2014/15

EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRAKTYCZNEJ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ROK ST. LICENCJACKIE NIESTACJONARNE, r. akad. 2014/15

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr