Orbis Linguarum

someImg

RightImage RightImage RightImage

Orbis Linguarum

ISSN 1426-7241

Czasopismo neofilologiczne ORBIS LINGUARUM wydawane jest przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy tom tego periodyku ukazał się w 1994 roku i od tamtej pory ORBIS LINGUARUM ukazuje się nieprzerwanie - przez długi czas jako półrocznik bądź kwartalnik; od 2010 roku czasopismo ukazuje się raz w roku.

Do dziś pod redakcją Edwarda Białka oraz Eugeniusza Tomiczka, pracowników Instytutu Filologii Germańskiej, którzy do współpracy przy niektórych tomach zapraszali również inne osoby, ukazało się 41 woluminów czasopisma. Wydawniczo pismo ORBIS LINGUARUM realizowane jest przez Oficynę Wydawniczą ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe oraz drezdeńskie wydawnictwo Neisse Verlag, które również odpowiedzialne są za jego dystrybucję. Nakład czasopisma wynosi obecnie od 150 do 200 egzemplarzy, których odbiorcami są zarówno abonenci instytucjonalni (kilkadziesiąt bibliotek naukowych polskich i zagranicznych) oraz liczni czytelnicy indywidualni. Publikowane w ORBIS LINGUARUM teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim dotyczą następujących dziedzin: historia literatury, dydaktyka języków obcych, historia kultury niemieckiej i polskiej na Śląsku oraz lingwistyka. Recenzentami przyjmowanych do druku tekstów są profesorowie uczelni polskich i zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty, które uzyskały pozytywną opinię co najmniej dwóch recenzentów. Czasopismo prowadzi również obszerny dział recenzji, w którym drukowane są omówienia prac naukowych z dziedzin będących przedmiotem zainteresowania periodyku.

Od roku 1997 ukazuje się również seria książkowa WYDANIA SPECJALNE ORBIS LINGUARUM, w której dotychczas ukazało się 107 tomów w językach polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.

Wszystkie Tomy

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr