Informacje o egzaminach, zaliczeniach modułów ZSJN oraz egzaminów z PZJN, st. lic. stacjonarne

someImg

Rok akad. 2016/17

semestr zimowy

Terminy egzaminów - lista, sem. zimowy 2016/17

Zintegrowane Sprawności Językowe I, I rok, semestr zimowy 2016/2017

Moduł PZJN III, III rok, sem. zimowy 2016/17

Archiwalne

Rok akad. 2015/16

semestr letni

Wstęp do językoznawstwa, r. I, r. akad. 2015/16

Gramatyka kontrastywna, r. III, r. akad. 2015/16

Zintegrowane Sprawności Językowe III, I rok, semestr letni 2015/2016

Zintegrowane Sprawności Językowe III, I rok (dla III roku), semestr letni 2015/2016

Moduł ZSJ IV, r. I, sem. letni 2015/16

Moduł PZJN II, II rok, sem. letni 2015/16

semestr zimowy

Zintegrowane Sprawności Językowe I, I rok, semestr zimowy 2015/2016

Zintegrowane Sprawności Językowe II, I rok, semestr zimowy 2015/2016

Zintegrowane Sprawności Językowe III, I rok, semestr zimowy 2015/2016

Moduł PZJN II zima I, II rok, sem. zimowy 2015/16

Moduł PZJN II zima II, II rok, sem. zimowy 2015/16

Moduł PZJN III, III rok, sem. zimowy 2015/16

Moduł ZSJ III, r. I, sem. letni 2014/15

Moduł ZSJ IV, r. I, sem. letni 2014/15

Moduł ZSJ VI, r. I, sem. letni 2014/15

Zaległy egzamin 'PZJN II rok' dla powtarzających, r. akad. 2014/15

Organizacja egzaminu PZJN na II roku dziennych studiów licencjackich (nowy i stary program)

Zaległy 'egzamin PZJN I rok' dla studentów III roku, sem. letni 2014/15

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr