Dla Uczniów

someImg

OPIS

Celem współpracy Instytutu Filologii Germańskiej ze szkołami jest upowszechnianie i poszerzanie wiedzy humanistycznej wśród uczniów. Nasza oferta umożliwia im rozwijanie indywidualnych zainteresowań, kontakt ze środowiskiem akademickim oraz poznanie specyfiki studiów w naszym Instytucie.

W ciągu roku akademickiego organizujemy wykłady i warsztaty o charakterze popularnonaukowym dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Temat zajęć wybierają uczniowie ze swoimi nauczycielami z przygotowanej przez nas listy wykładów, termin wizyty należy ustalić z drem Przemysławem Staniewskim (przemyslaw.staniewski@uni.wroc.pl).

Zestawienie oferowanych przez naszych pracowników zajęć dostępne jest w załączniku poniżej.

Co dwa, trzy lata dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska organizujemy Konkurs Germanistyczny. Poszczególne jego kategorie zawierają zadania z pięciu specjalizacji kierunku Filologia Germańska – językoznawczej, kulturoznawczej, metodycznej, literaturoznawczej i translatorycznej. Laureaci nagradzani są podczas specjalnego spotkania organizowanego w siedzibie IFG.

Regulamin i wytyczne konkursu udostępniamy w dniu jego ogłoszenia w załączniku.

Naprzemiennie z konkursem odbywają się w IFG „Wprawki Młodych Germanistów”. Są to zajęcia, podczas których młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych ma możliwość poznać specyfikę i siedzibę naszego Instytutu, wysłuchać interesującego popularno-naukowego wykładu w języku polskim, wziąć udział w warsztatach językowych lub/i komputerowych dotyczących nauki języka niemieckiego, a także sprawdzić się w quizie o krajach DACH i zdobyć atrakcyjne nagrody.

Program „Wprawek” udostępniamy w załączniku dwa miesiące przed terminem imprezy.

Młodzieży gimnazjalnej proponujemy konkurs tematyczny, którego głównym celem jest doskonalenie kompetencji językowych oraz pogłębianie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Regulamin i wytyczne konkursu udostępniamy w dniu jego ogłoszenia w załączniku.

Zapraszamy do współpracy.

KONTAKT

altText

WYDARZENIA

Formularze zgłoszeniowe

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr