Kadra Dydaktyczna

someImg

OPIS

Kadrę dydaktyczna tworzą pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Polskiej, Szkoły Prawa Niemieckiego, Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz wykładowcy innych polskich i zagranicznych uczelni. Pracownicy dydaktyczni naszych studiów to badacze w różnych dyscyplinach naukowych. Są wśród nich reprezentanci językoznawstwa i literaturoznawstwa germanistycznego, językoznawstwa polonistycznego, translatorycy, specjaliści w dziedzinie prawa polskiego i niemieckiego. Naukowcy ci swoją wiedzę łączą z bogatym doświadczeniem w zakresie dokonywania tłumaczeń różnego typu. Mamy w naszym zespole m.in. tłumaczy tekstów specjalistycznych (np. prawnych i prawniczych, medycznych, finansowych), użytkowych, prasowych, literackich, tłumaczy ustnych konsekutywnych i symultanicznych, tłumaczy przysięgłych oraz członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych powierzamy również pracownikom biur tłumaczeniowych, tłumaczom przysięgłym i specjalistycznym.

Organizowane każdego roku gościnne wykłady, warsztaty i seminaria prowadzą wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni, tłumacze specjalistyczni i członkowie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy.

KADRA DYDAKTYCZNA

prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej) icona

prof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej) icona

prof. dr Fred Schulz (Hochschule Zittau/Görlitz)

prof. dr hab. Lech Zieliński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, tłumacz przysięgły)

prof. UP dr hab. Artur D. Kubacki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, tłumacz przysięgły)

dr hab., prof. UWr. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej) icona

dr hab. Artur Tworek (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej) icona

dr Anna Gondek (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej; tłumacz przysięgły) icona

dr Agnieszka Malicka (Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Prawa Niemieckiego, Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii)

dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej) icona

dr Rafał Szubert (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej; tłumacz przysięgły)

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej)

mgr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej; tłumacz tekstów specjalistycznych, użytkowych, scenariuszy filmowych) icona

mgr Rafał Jakiel (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej)

mgr Michał Tomiczek (tłumacz ustny, tłumacz tekstów specjalistycznych)

mgr Monika Wacławczyk (tłumacz przysięgły)

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr