Opis Studiów

someImg

STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego powstały na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 1 października 2003 roku. Oferta dydaktyczna adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich, legitymujących się biegłą znajomością języka polskiego i niemieckiego. Studia kształcą w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu tłumacza ustnego i pisemnego. Treści realizowanego programu dydaktycznego zapewniają rozwijanie umiejętności niezbędnych przy podejściu do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Program studiów w obecnej postaci jest wynikiem ciągłych modyfikacji, których celem było dostosowywanie się do zmieniających się oczekiwań ze strony rynku tłumaczeń i rosnących wymagań wobec zawodu tłumacza. Impulsem do dokonywania ulepszeń były również wyniki najnowszych empirycznych badań translatorycznych. Programy kształcenia były zawsze konsultowane z praktykującymi tłumaczami, członkami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, naukowcami i wykładowcami z ośrodków kształcenia tłumaczy w Niemczech i Austrii. Program naszych studiów był przedstawiany m.in. na kongresie międzynarodowym Fifth International Symposium on Teaching Translation and Interpreting: BA/MA Programmes - An International Perspective Johannes Gutenberg - Universität Mainz i był przedmiotem naukowych publikacji.

W 2012 r. wprowadziliśmy system ECTS. Program oferowany od 2013 r. obejmuje 362 godziny dydaktyczne.

Nasze studia utrzymują kontakty z ośrodkami kształcenia tłumaczy w kraju i za granicą. Owocem tej współpracy są organizowane każdego roku gościnne warsztaty z praktyki tłumaczeniowej, które prowadzą wyśmienici dydaktycy translacji i fachowcy w dziedzinie tłumaczeń.

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zdolności w zakresie przekładu artystycznego. Każdego roku wydajemy tomiki z przekładami studenckimi w Oficynie Wydawniczej ATUT – Wrocławskim Wydawnictwie Oświatowym.

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr