rekrutacja podyplomowe menedżer kultury

someImg

Informacje ogólne

Czas trwania zajęć

Zajęcia w wymiarze 192 godzin odbywają się od listopada do czerwca co dwa - trzy tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pl. Nankiera 15.

Termin rozpoczęcia studiów

5 listopada 2016 r.

Przewidywana opłata

3 800 zł (opłata może być rozłożona na dwie raty po 1900 zł).

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (licencjat lub magisterium) bez względu na rodzaj studiów w dniu rozpoczęcia zajęć
  • podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterium lub licencjat) lub ksero dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pl. Nankiera 15, s. 305.

KONTAKT

altText

altText

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr