Pracownia Estetyki Literatury

someImg

OPIS

Pracownia estetyki literatury bada konstrukcje dzieła literackiego zależne od warunków psychologicznych, szuka prawidłowości stylu, genezy literatury, praw jej rozwoju, porusza kwestie psychologii pisania i przeżywania dzieła literackiego w kontekście piękna rzeczywistości realnej (przyrody, zdarzeń, osoby ludzkiej). Stąd bierze się interdyscyplinarny charakter badań tego rodzaju, który ociera się o filozofię sztuki, antropologię, psychologię, estetykę ogólną. Do tak rozumianej estetyki literatury wchodzą zarówno teksty literaturoznawcze jak i te, które wykraczają poza zakres nauki o literaturze. W takim wypadku można mówić o pracach filozoficznych, estetycznych, psychologicznych, teologicznych, które z nieco odmiennych pozycji badawczych promieniują na estetykę literatury i wzbogacają wiedzę o literaturze dzięki odmiennej perspektywie patrzenia i metodologii pracy. Dlatego główną przesłanką funkcjonowania pracowni estetyki literatury są badania interdyscyplinarne, które wykorzystują dyscypliny pokrewne do badania zjawisk literackich oraz zdarzeń z pogranicza literatury i nauki, zakresu wzajemnego przenikania się tych dwóch dziedzin, zjawiska literaryzacji, sięgają po kategorie estetyczne oraz pojęcia z zakresu psychologii tworzenia przy analizie transgresji w sztuce, zwłaszcza w relacjach pismo - obraz, pismo - muzyka, pismo - pismo w wymiarze intertekstualnym. Problematyka transgresji odnosi się do wizualizacji tekstu np. w postaci adaptacji. Tworzywem pracy jest dla pracowni estetyki literatury literatura teoretyzująca, ale także literatura piękna oraz zjawiska okołoliterackie.

KIEROWNIK

altText

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr