PROGRAMY STUDIÓW STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

someImg

PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCY w r. akad. 2016/17 STUDENTÓW I i II R. ST. MAGISTERSKICH

Uwaga! W r. akad. 2016/17 oferowanych jest dla studentów I roku pięć specjalizacji:

  • językoznawcza / językoznawcza z opcją zajęć z obszaru biznesu
  • kulturoznawcza
  • literaturoznawcza
  • translatoryczna
  • skandynawistyczna

Specjalizacja glottodydaktyczna jest zawieszona.

LEKTORAT JĘZ. OBCEGO

UREGULOWANIA DYDAKTYCZNE

Archiwalne

PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCY w r. akad. 2015/16 TYLKO STUDENTÓW II R. ST. MAGISTERSKICH (archiwalny)

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr