PLAN ZAJĘĆ STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

someImg

IFG zastrzega możliwość zmian w planie (godziny zajęć) do dnia rozpoczęcia zapisów, tj. 16 lutego 2017. Zmiany prowadzącego i sali są możliwe również po tym terminie.

INFORMACJE DO PLANU

INFORMACJE DLA NOWOPRZYJĘTYCH

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr