Zakład Literatury Niemieckiej po 1945 roku

someImg

OPIS

Działalność naukowa i dydaktyczna w Zakładzie Literatury Niemieckiej po 1945 roku koncentruje się na badaniu i upowszechnianiu różnych aspektów niemieckojęzycznej literatury współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa zachodnio- i wschodnioniemieckiego). Wiedza ta zdobywana jest często dzięki ścisłej współpracy z partnerami instytucjonalnymi (uniwersytetami, instytutami badawczymi itd.) w Niemczech, Polsce i innych krajach europejskich oraz w Ameryce Północnej. Wyniki badań podlegają przy tym w istotnym zakresie kontekstualizacji interdyscyplinarnej, interkulturowej i intermedialnej. Kooperacja z naukowcami i placówkami badawczymi o międzynarodowej renomie w kraju i zagranicą przyjmuje formę przedsięwzięć naukowych, do uczestnictwa w których zapraszani są wybitni literaturoznawcy oraz autorzy, konferencji, na których dochodzi do intensywnej wymiany informacji na temat wyników najnowszych badań, oraz projektów, w realizacji których aktywnie uczestniczą wszyscy pracownicy Zakładu.

Aktualnie wskazać można na następujące priorytetowe obszary działalności badawczej:

  1. Historia mechanizmów komunikacji dzieła literackiego w obydwu państwach niemieckich po 1945 roku,
  2. Estetyka literacka w ujęciu interdyscyplinarnym i intermedialnym ze szczególnym uwzględnieniem relacji między literaturą a filmem,
  3. Badania nad systemem symboli i systemem działania w niemieckiej literaturze współczesnej,
  4. Studia historyczno-literackie z zakresu literatury i mediów.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr