Zakład Literatury Austriackiej

someImg

OPIS

Zakład Literatury Austriackiej został utworzony w Instytucie Filologii Germańskiej w 2007 roku. Punktem ciężkości w dydaktycznej działalności Zakładu jest realizacja kursu „Historia literatury austriackiej” przeznaczonego dla studentów III roku studiów licencjackich. Poza tym Zakład oferuje wykłady i seminaria, w ramach których prezentowana jest austriacka tradycja literacka i kulturowa oraz omawiane są zagadnienia tożsamości austriackiej. Profil badawczy Zakładu określają badania dotyczące literatury i kultury austriackiej od XVIII do XX wieku, przy czym szczególną rolę odgrywają studia nad austriackim oświeceniem i ówczesnym teatrem muzycznym, badania dotyczące polsko-austriackich związków kulturowych i literackich, transferu kulturowego między Austrią a Śląskiem po roku 1742 oraz literatury austriackiej XIX i pierwszej połowy XX wieku. Od początku swego istnienia Zakład współpracuje z Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft, Karl-Franzens-Universität w Grazu, Uniwersytetem Wiedeńskim oraz z Internationale Charles Sealsfield-Gesellschaft z siedzibą w Wiedniu.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr