BEITRÄGE ZUR ALLGEMEINEN UND VERGLEICHENDEN SPRACHWISSENSCHAFT

someImg

RightImage RightImage

ISSN 2299-4122

Czasopismo Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft ukazuje się pod podanym tytułem od 2012 roku. Jest kontynuacją wydawniczą, publikowaną wcześniej w wielotomowej i wielotematycznej serii Beihefte zum Orbis Linguarum (po raz pierwszy w 2006 roku). Czasopismo ukazuje się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wydawane w Oficynie Wydawniczej ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Wrocław) i Neisse Verlag Silvia und Detlef Krell GbR (Dresden).

Wydawcami czasopisma są Edyta Błachut i Adam Gołębiowski. Tomy ukazują się raz w roku. Publikowane w nich są teksty o różnej tematyce językoznawczej, odpowiadające ustalonemu przez zespół redakcyjny profilowi danego tomu. Czasopismo stanowi również forum wymiany myśli naukowej, prezentacji poglądów wygłaszanych przez uczestników międzynarodowych spotkań językoznawczych w Karpaczu, organizowanych przez zespół redakcyjny, również pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej.

Do tomu przyjmowane są teksty napisane wyłącznie w języku niemieckim. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo doboru nadsyłanych tekstów do profilu danego tomu czasopisma.

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr