Zakład Lingwistyki Stosowanej

someImg

OPIS

W 1974r. powołano Zakład Lingwistyki Stosowanej i Współpracy z Przemysłem. Jego celem były badania nad nowoczesnymi metodami nauczania języków obcych, organizacją procesu dydaktycznego w zakresie nauczania języka niemieckiego i angielskiego w IFG oraz opracowanie materiałów dydaktycznych do nauczania fachowego języka niemieckiego. W latach 70-tych polski przemysł podjął próby kooperacji z firmami w Europie zachodniej, w wyniku czego powstały programy nauczania języka niemieckiego dla pracowników polskich zakładów przemysłowych. W 1990r. zakład zmienił nazwę na Zakład Lingwistyki Stosowanej (ZLS). Funkcję kierownika w latach 1974–2013 sprawował prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek. W roku 1994 z ZLS wydzielono Zakład Glottodydaktyki. W roku 2003 z ZLS odeszła prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz przejmując kierownictwo Zakładu Języka Niemieckiego. W roku 2013 funkcję p.o. kierownika ZLS objęła dr Joanna Szczęk.

Tematyka badawcza i projekty członków ZLS:

  • niemiecko-polskie badania w aspekcie pragma- i socjolingwistycznym
  • (poli)kontrastywne badania współczesnego języka niemieckiego
  • badania teolingwistyczne
  • mechanizmy gry językowej i dowcipu językowego, również w ujęciu kontrastywnym
  • kontrastywne badania leksykologiczne, frazeologiczne i paremiologiczne
  • badania kontrastywne z zakresu lingwistyki obrazu
  • lingwistyka kognitywna i korpusowa

Pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej IFG utrzymują kontakty naukowe z lingwistami z uniwersytetów w Berlinie (HU), Bochum, Halle, Lipsku, Ratyzbonie, Würzburgu, Budapeszcie, Ústí nad Labem oraz z Instytutem Języka Niemieckiego (IDS) w Mannheim, przy którym ukończono projekt badawczy pt. „Deutsch-polnische kontrastive Grammatik”, Heidelberg 1999, pod kierownictwem prof. Ulricha Engela z udziałem m. in. prof. Eugeniusza Tomiczka i dr Aliny Jurasz. W przygotowaniu znajdują się tomy z serii „Aspekte der sprachlichen Kommunikation”.

Działalność dydaktyczna pracowników ZLS:

  • morfologia języka niemieckiego, gramatyka praktyczna
  • językoznawcze wykłady, proseminaria opcyjne oraz proseminaria licencjackie
  • translatoryka

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

MATERIAŁY DODATKOWE

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr