Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

someImg

OPIS

Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego powstał w 1999 w wyniku restrukturyzacji Wydziału Filologicznego i włączenia Katedry Językoznawstwa Ogólnego UWr do struktury IFG. Zakład prowadzi badania w zakresie teorii języka (gramatyki) niemieckiego, kładąc nacisk na aspekty polikonfrontatywne (międzynarodowy projekt EuroGr@mm 2006-2013 we współpracy z uczonymi z Francji, Niemiec, Norwegii, Węgier i Włoch). Intensywnie rozwijane są badania nad językiem dyskursu naukowego (międzynarodowe projekty badawcze GeWiss 2009-2013 we współpracy z uczonymi z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz INTERDYSKURS 2013-2016 we współpracy z badaczami z Niemiec). Obszary zainteresowań badawczych pracowników ZJOiP to składnia języka niemieckiego (Lesław Cirko), morfosyntaksa i pragmatyka (Edyta Błachut), teoria predykacji i atrybucji (Adam Gołębiowski), niemiecki język mówiony (Marta Rogozińska), dialektologia (Sandra Seidel), historia teorii gramatycznych (Marcelina Nadolska), aspekty językoznawstwa preskryptywnego (Magdalena Plinta) i morfosyntaksa w ujęciu polikonfrontatywnym (Monika Szelejewska). W ZJOiP ukazuje się czasopismo Studia Linguistica (Edyta Błachut, Artur Tworek z Zakładu Języka Niemieckiego, Lesław Cirko). W ZJOiP wypromowało się dziewięcioro doktorów nauk humanistycznych, siedmioro z nich kontynuuje pracę naukową, przygotowując rozprawy habilitacyjne.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

Asystentki w projekcie Interdyskurs

Doktoranci

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr