GERMANICA WRATISLAVIENSIA

someImg

RightImage RightImage RightImage

ISSN: 0435-5865

„Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne wydawane od roku 1957 przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, największą na świecie poza obszarem niemieckojęzycznym germanistykę zagraniczną (Auslandsgermanistik). Oprócz uznanych naukowców do kręgu Autorów publikujących w czasopiśmie należą również młodzi naukowcy. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i historia nauki. Do tej pory w „Germanica Wratislaviensia” publikowali swoje nowatorskie studia literaturo-, języko- i kulturoznawcze najwybitniejsi germaniści polscy i niemieccy (m.in. Marian Szyrocki, Norbert Honsza, Norbert Morciniec, Tadeusz Namowicz, Hubert Orłowski, Otfrid Ehrismann, Helmut Koopmann, Ernst Ribbat, Norbert Oellers, Hans-Georg Pott, Bernd Balzer, Wolfgang Mieder, Burkhard Schaeder, Georg Schuppener, Erwin Tschirner, Dmitrij Dobrovol'skij, Ilpo Tapani Piirainen, Andrzej Kątny, Lesław Cirko i in.).

W „Germanica Wratislaviensia” publikowane są rozprawy naukowe, recenzje, sprawozdania. Czasopismo ukazuje się raz do roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Germanica Wratislaviensia” zostały wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych z ilością punktów 14 (komunikat z 23.12.2015 r.).

Wszystkie Tomy

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr