Zakład Języka Niemieckiego

someImg

Profil badawczy Zakładu

Badania z zakresu historii języka i retoryki (w tym dorobków naukowych wybitnych postaci z tego zakresu), fonologii, gramatyki i leksykologii języka niemieckiego (także dialekty, języki specjalistyczne), glottodydaktyki, językoznawstwa kontrastywnego ( w tym korpusowe, podsystemowe, translatoryka i translatologia, pewne aspekty badań historycznych), pragmalingwistyki i retoryki, badania o charakterze interdyscyplinarnym.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

doktoranci

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr