Stypendia Rządu Duńskiego

someImg

Nauka języka obcego, w szczególności języka duńskiego, powinna być powiązana z bezpośrednim kontaktem z komunikacją w gronie native-speakerów. Nasza pracownia korzysta m. in. z dofinansowania do wyjazdów do szkół językowych na terenie północnych Niemiec i Danii (tzw. Ludowych Szkół Wyższych ‘Folkehøjskolene’) w trakcie roku akademickiego oraz na wakacyjne kursy językowe.

Stypendia na wyjazdy do Danii funduje duńskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministeriet for Forskning, Innovationog og Videregående Uddannelser: fivu.dk)

Od dnia 1. października 2013 roku dwa departamenty tego ministerstwa odpowiedzialne za organizację i wspieranie wykształcenia połączyły się w jeden o nazwie Zarząd Kształcenia Ustawicznego (Styrelsen for Videregående Uddannelser), którego dyrektorem został Lars Beer Nielsen.

Podjednostką organizacyjną bezpośrednio nadzorującą naukę języka duńskiego jest Zarząd Lektoratów Języka Duńskiego ("Lektoratsudvalget").

Nauka w "Folkehøjskolene" polega na aktywnym rozwijaniu zainteresowań kursantów w zakresie różnego rodzaju rzemiosł, sztuki oraz języka duńskiego. Kursanci mieszkają i uczą się na terenie szkoły, a swoimi nowo zdobytymi umiejętnościami dzielą się z uczestnikami kursów w równoległych tego typu szkołach. Rodzaj rozwijanych umiejętności zależy każdorazowo od wyboru szkoły.

Ostatnio najczęściej wybieraną przez naszych studentów formą spędzenia wolnego czasu połączoną z intensywną i zorganizowana nauka języka duńskiego są jednak wakacyjne kursy językowe. Kursy o czasie trwania ok. 3 tygodni w miesiącach lipiec-sierpień organizowane są równolegle w kilku ośrodkach szkoleniowych, w tym też uniwersytetach, na terenie Zelandii i Jutlandii. Nauka polega na uczestniczeniu w codziennej w nauce języka duńskiego przed południem oraz udziale w wykładach w języku angielskim o tematyce kulturowej i krajoznawczej po południu. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują stosowne certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Kursy te stanowią doskonałe uzupełnienie i rozwinięcie umiejętności językowych zdobytych w kraju.

Aplikacje na wyjazd do Ludowych Szkół Wyższych oraz na wakacyjne kursy językowe należy po otrzymaniu opinii od swojego nauczyciela języka duńskiego składać przez podaną wyżej stronę internetową Ministerstwa. Procedura aplikacyjna w sprawach wyjazdu w danym roku kalendarzowym uruchamiana jest w pierwszych miesiącach tego roku. Na naszej stronie internetowej ogłoszenie w tej sprawie pojawi się pod koniec semestru zimowego 2014/2015.

KONTAKT

altText

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr