ERASMUS+

someImg

INFORMACJE OGÓLNE

Program Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu stypendialnego realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.

Uczestnikami programu Erasmus+ są:

  • wszystkie 28 państw UE
  • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Liechtenstein
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Macedonia

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr., Agencja Narodowa Erasmus+ w Warszawie, Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli

W roku akademickim 2014/2015 realizowane są PRZEZ UWr.:

1) Wyjazdy studentów na studia 2) Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy) na praktyki zawodowe 3) Wyjazdy nauczycieli akademickich na tygodniowe wizyty dydaktyczne 4) Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe

W ramach programu Erasmus+ studenci IFG mogą się ubiegać o wyjazdy na studia w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktorancie) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Więcej informacji

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące. Praktykę można odbyć:

  • w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Praktyki nie można odbyć w instytucjach:

  • unijnych
  • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi
  • ojczystych placówkach dyplomatycznych za granicą (konsulat, ambasada)
  • Więcej informacji

W ramach programu Erasmus+ pracownicy mogą się ubiegać o tygodniowe wizyty dydaktyczne, podczas których zobowiązani są do realizacji 8 godzin zajęć w uczelni goszczącej. Aby ubiegać się o grant należy zgłosić chęć wyjazdu do koordynatora programu w IFG. Sporządzana jest lista wg kolejności zgłoszeń. Wyjazd uzależniony jest od ilości przyznanych IFG miejsc w danym roku akademickim. Wyjazdy należy planować wyłącznie w okresie zajęć dydaktycznych w uczelniach goszczących. Więcej informacji

Oferta

Dokumenty

KONTAKT

altText

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr