Współpraca Międzynarodowa

someImg

Współpraca międzynarodowa jest dla Instytutu Filologii Germańskiej bardzo ważnym priorytetem - szczególnie konfrontacja z germanistyką w krajach niemieckojęzycznych, która pozwala germanistyce wrocławskiej realizować projekty naukowe w wymiarze międzynarodowym. Istotą tej współpracy są kontakty poszczególnych zakładów i pracowni naukowych Instytutu Filologii Germańskiej głównie z germanistami z uniwersytetów w całym obszarze niemieckojęzycznym, ale także z germanistami z bardzo wielu innych krajów europejskich i USA. Oprócz kontaktów z poszczególnymi germanistykami uniwersyteckimi współpracujemy intensywnie z naukowcami reprezentującymi nie tylko germanistykę, ale także pozostałe dyscypliny nauk humanistycznych z innych ośrodków naukowych, jak np. z Instytutem Federalnym d/s Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej w Oldenburgu, z którym łączy nas podpisana w roku 2009 umowa o współpracy instytucjonalnej, w ramach której zakończyliśmy pomyślnie wiele projektów i podejmujemy ciągle nowe wyzwania badawcze. Naszą współpracę zagraniczną wspiera wiele instytucji i fundacji, m. in. DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), która od lat desygnuje do pracy w naszym Instytucie naukowców niemieckich czy Fundacja im. Humboldta, której stypendystami jest wielu profesorów naszego Instytutu; produktywne kontakty w tym zakresie mamy także z instytucjami wspomagającymi życie naukowe także w Austrii i Szwajcarii. Stały kontakt utrzymujemy z wieloma bibliotekami i archiwami w krajach niemieckojęzycznych oraz z towarzystwami naukowymi, jak np. z Towarzystwem im. Hoffmanna von Fallersleben. Efektem kooperacji międzynarodowej są nasze publikacje naukowe, spośród których wiele (także nasze serie wydawnicze) ukazuje się w Niemczech, m. in. w wydawnictwach Leipziger Universitätsverlag czy Neisse Verlag w Dreźnie. Instytut co roku organizuje kilkanaście międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych oraz non stop wykłady gościnne. Nasi naukowcy są stale zapraszani przez naszych partnerów zagranicznych na konferencje, seminaria i wykłady gościnne oraz do kooperacji przy realizacji wspólnych zadań badawczych; są także laureatami międzynarodowych nagród naukowych. Intensywna międzynarodowa współpraca naukowa przekłada się także na profilowanie naszego programu dydaktycznego dla studentów i doktorantów, którzy uczestniczą w różnego rodzaju międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych, m. in. w ramach współpracy z Haus Schlesien w Königswinter czy programu Interfaces. Jesteśmy oczywiście aktywnymi uczestnikami projektów ogólnoeuropejskich (np. Erasmus).

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr