Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej

someImg

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej, mieszcząca się w budynku przy pl. Biskupa Nankiera 15, jest jednostką organizacyjną sieci bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Jest przy tym biblioteką specjalistyczną, gdyż charakter księgozbioru dostosowany jest do potrzeb macierzystej jednostki, czyli filologii germańskiej.

Profil księgozbioru obejmuje przede wszystkim książki, które dotyczą takich dziedzin jak : literatura niemieckojęzyczna Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Śląsk, historia, kultura, literaturoznawstwo, literatura światowa, medioznawstwo, językoznawstwo, translatoryka, dydaktyka języka niemieckiego, literatura dziecięco-młodzieżowa

Ponadto biblioteka posiada w swoich zasobach wiele cennych, bardzo przydatnych do pracy naukowej, encyklopedii, słowników czy dzieł bibliograficznych. Dużą część księgozbioru stanowią czasopisma specjalistyczne, które są studentom bardzo pomocne w trakcie przygotowywania prac magisterskich. Oprócz tego biblioteka posiada pokaźny zbiór, niezwykle wartościowych książek pochodzących z XIX wieku. Można tu znaleźć dzieła najbardziej znanych klasyków literatury niemieckiej.

Do podstawowych zadań biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie (przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką) i udostępnianie wydawnictw krajowych i zagranicznych oraz innych materiałów dokumentacyjnych w zakresie reprezentowanych dyscyplin i specjalności. Do istotnych zadań należy również organizowanie korzystania ze zbiorów, prowadzenie katalogów bibliotecznych oraz udzielanie i rozpowszechnianie informacji o posiadanych zbiorach. W celu upowszechniania rezultatów badań naukowych, biblioteka prowadzi systematycznie dokumentację dorobku naukowego pracowników instytutu. Szczególnie ważną rolę w prezentowaniu całości księgozbioru odgrywają katalogi biblioteczne. Pełnią one nie tylko rolę informacyjną, ale jak w przypadku zdigitalizowanego katalogu alfabetycznego umożliwiają zamawianie książek w trybie online.

Do korzystania z biblioteki zachęca przestronna czytelnia, wyposażona w komputery oraz posiadająca wolny dostęp do półek.

Godziny pracy

  • poniedziałek, środa, czwartek 8.30 - 18.00
  • wtorek, piątek 8.30 - 17.00
  • sobota 9.30 - 15.30

UWAGA ! ZMIANY GODZIN OTWARCIA W OKRESIE „MAJÓWKI”

Informujemy Czytelników, że w okresie tzw. Majówki Biblioteka IFG będzie czynna / nieczynna następująco:

1.05.2017 – 3.05.2017 nieczynna

4.05.2017 – 5.05.2017 8.30 – 15.00

2.05.2017 – za zgodą Rektora UWr, Komunikat z dn. 13.04.17

Informujemy Czytelników, że w związku z organizowaną przez Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej TU Dresden konferencją, Biblioteka IFG będzie nieczynna dnia 19.04.2017 w godz. 14.30 - 18.00 oraz 20.04.2017 w godz. 8.30 - 13.30.

Kontakt

  • tel. 71 3752632 lub 71 3752450

Pracownicy

  • dr Bożena Snela (kierownik bibl.)
  • dr Justyna Kubocz (starszy bibliotekarz)
  • mgr Agnieszka Nowacka (kustosz)
  • Małgorzata Laska (starszy magazynier biblioteczny)

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr