Zakład Historii Literatury Niemieckiej do roku 1848

someImg

OPIS

Pomimo niewielkiej liczby osób tworzących zakład i ostrej cezury wpisanej w jego nazwę, jesteśmy wszechstronni. W ramach kursowego wykładu i ćwiczeń z literatury niemieckiej przybliżamy studentom pierwszego roku niemiecką twórczość literacką od jej początków po okres największej świetności – romantyzmu i klasyki weimarskiej. W badaniach własnych zajmujemy się częściowo także literaturą tych epok, ale również pisarzami współczesnymi, okresem III Rzeszy, śląską literaturą regionalną spisaną w dialekcie, filozofią niemiecką, transferem kulturowym, a ostatnio bardzo intensywnie i kolektywnie historią nauki. Stałym elementem działalności zakładu są także liczne projekty translatorskie.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr