Zakład Dydaktyki Literatury

someImg

OPIS

Zakład Dydaktyki Literatury istnieje od 2005 roku. Poza badaniami dotyczącymi akwizycji literatury w nauczaniu języków obcych a także w dydaktyce akademickiej, jego pracownicy i doktoranci prowadzą intensywną działalność popularyzatorską, której celem jest prezentacja wybranych świadectw piśmiennictwa niemieckojęzycznego odbiorcy polskiemu. Zakład zaprasza naukowców polskich i zagranicznych specjalizujących się w dydaktyce literatury, ale także pisarzy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu, którzy prezentują swoje teksty pracownikom i studentom Instytutu Filologii Germańskiej; liczne odczyty odbywają się poza murami uczelni i przeznaczone są dla szerszej grupy odbiorców. Pracownicy Zakładu redagują następujące serie książkowe: Scientiarum Primitiae, Dissertationes Inaugurales Selectae, Biblioteka Austriacka, Poetae Silesiae, Beihefte zum Orbis Linguarum, Zrozumieć Niemcy, Nowe Książki z Niemiec, Kształcenie Teatralne, oraz czasopisma „Orbis Linguarum” i „Silesia Nova”.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr