PRZEWODY DOKTORSKIE

someImg

Komunikaty

  • 5
    publiczna dyskusja
    Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Młynarczyk-Misiury więcej
  • 22
    publiczna dyskusja
    Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marceliny Kałasznik więcej

OPIS

Poniżej znajdą Państwo informacje o wymaganych procedurą dokumentach lub odnośniki do stosownych wzorów. Ponadto należy złożyć następujące dokumenty: - Życiorys - Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra - Wykaz prac naukowych oraz kserokopie wybranych ważniejszych pozycji - Opinia opiekuna naukowego o działalności naukowej kandydata wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora - Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki organizacyjnej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego)

KONTAKT

altText

PRZEWODY DOKTORSKIE

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr