KIEROWNICTWO IFG

someImg

DYREKCJA

altText

altText

altText

altText

KIEROWNICY STUDIÓW

Kierownik studiów niestacjonarnych dr Marta Rogozińska

Kierownik studiow podyplomowych Menedżer Kultury we współpracy Regionów Unii Europejskiej dr hab. Dariusz Komorowski

Kierownik kursów językowych dr Marcelina Kałasznik

KOORDYNATORZY

Koordynator Komisji Rekrutacyjnej prof. UWr dr hab. Urszula Bonter

Koordynator Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia dr hab. Joanna Szczęk

Koordynator specjalizacji literaturoznawczej prof. dr hab. Mirosława Czarnecka

Koordynator specjalizacji kulturoznawczej prof. dr hab. Marek Hałub

Koordynator specjalizacji językoznawczej prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

Koordynatorzy Zespołu ds. kontaktów ze szkołami dr Agnieszka Kodzis-Sofińska dr Józef Jarosz

Koordynator ds. USOS dr Piotr Żyromski

Koordynator ds. Erasmus + dr Anna Gondek

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr