Pracownia Translatoryki

someImg

OPIS

Pracownia Translatoryki powstała w 2008 r. Zakres działalności Pracowni wyznaczają badania naukowe w dziedzinie translatoryki, które obejmują wszystkie rodzaje tłumaczeń ustnych, pisemnych i translacji audiowizualnych. Do jej obszarów badawczych należy również translodydaktyka akademicka i szkolna (kompetencje, sprawności i umiejętności tłumaczeniowe oraz nowatorskie metody ich rozwijania; tworzenie materiałów dydaktycznych) oraz zagadnienia dotyczące tłumaczeń tekstów specjalistycznych, aspektów (inter)kulturowych w translacji i sposobów tłumaczenia elementów nacechowanych kulturowo. Pracownia dzięki współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi w swojej niedługiej historii zorganizowała dwie konferencje: w 2009 r. Internationale Konferenz Translation: Theorie - Praxis - Didaktik oraz w 2011 r. SummerTransIV Sprachenvielfalt in der EU und Translation. Translationstheorie trifft Translationspraxis. Pracownia organizuje seminaria oraz warsztaty z praktyki tłumaczeniowej dla studentów naszego Instytutu, które prowadzą reprezentanci polskich i zagranicznych ośrodków kształcenia tłumaczy oraz profesjonalni tłumacze. Pracownia współpracuje również z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych przy Komisji Europejskiej w ramach Visiting translator scheme (VTS) i z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Członkowie Pracowni aktywnie uczestniczą w tworzeniu czasopisma naukowego Studia Translatorica oraz serii Krajobrazy Przekładu, w której publikowane są studenckie przekłady literatury niemieckiej w tłumaczeniu na język polski. Pracownia utrzymuje kontakty naukowe m.in. z następującymi ośrodkami zagranicznymi: Universität Innsbruck, Johannes Gutenberg-Universität, Ruhr-Universität Bochum, Universität Hildesheim, Hochschule Zittau-Görlitz.

KIEROWNIK

altText

Pracownicy

doktoranci

ZAŁĄCZNIKI

COPYRIGHT © UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE TEKSTÓW, GRAFIK, FOTOGRAFII I FILMÓW BEZ ZGODY - ZABRONIONE.

uwr