aktualizowano: 2017-04-24 18:21:38
PLAN ZAJĘĆ dla roku II studiów magisterskich w SEMESTRZE LETNIM, rok akad. 2016/17
godz PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00-
9:30
3mgrSem.prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz318
9:45-
11:15
 w. B.mWdr hab. Ewa Matkowska219
1d w tłĆw.mgr Kwiryna Proczkowska221
1mgrSem.prof. zw. dr hab. Marek Hałub310
7mgrSem.dr hab. Artur Tworek303
4mgrSem.dr hab., prof. UWr. Anna Małgorzewicz330
5mgrSem.prof. dr hab. Lucjan Puchalski303
11:30-
13:00
 w. B.mWprof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki219
 psm B.mSem.dr Mariusz Dzieweczyński219
2kiĆw.mgr Natalia Robak148
13:15-
14:45
 psm B.mSem.dr Rafał Szubert205
8mgrSem.dr hab. Janusz Stopyra202
 w. B.mWdr Rafał Szubert219
1kp duńLĆw.dr Michał Smułczyński306
1kp duńLĆw.dr Michał Smułczyński204
6mgrSem.dr hab. Dariusz Komorowski149
15:00-
16:30
2mgrSem.prof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki317
9mgrSem.dr hab. Zofia Chłopek220
 psm B.mSem.dr hab. Monika Wolting220
1kiĆw.mgr Natalia Robak149
 psm B.mSem.dr Leszek Dziemianko26
1tł kooĆw.mgr Patricia Hartwich200
4kiĆw.dr Adrian Madej302
16:45-
18:15
3kiĆw.dr Adrian Madej302
18:30-
20:00